ترجمه Get Away در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yawateg) اغاز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گريز , در فارسی : فرار , به فارسی : برو , سایر ترجمه ها : دور شو گمشو.

Get Away به چه معناست و Get Away یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Get Away

(yawateg) اغاز به خارجی , ریشه انگلیسی (yawateg) اغاز, ترجمه (yawateg) اغاز, کلمات شبیه (yawateg) اغاز , گريز به لاتین , فرار به لاتین , برو خارجی , دور شو در زبان , گمشو.انگلیسی
دانلود فایل ها