ترجمه Get On در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوار شدن‌ (بر) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيش‌ رفتن‌ , در فارسی : كار كردن‌ , به فارسی : گذران‌ كردن‌

Get On به چه معناست و Get On یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Get On

سوار شدن‌ (بر) به خارجی , ریشه انگلیسی سوار شدن‌ (بر), ترجمه سوار شدن‌ (بر), کلمات شبیه سوار شدن‌ (بر) , پيش‌ رفتن‌ به لاتین , كار كردن‌ به لاتین , گذران‌ كردن‌ خارجی
دانلود فایل ها