ترجمه Get Up در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درست‌ شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برخاستن‌ , در فارسی : بلند شدن‌ , به فارسی : برخاست‌.

Get Up به چه معناست و Get Up یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Get Up

درست‌ شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درست‌ شدن‌, ترجمه درست‌ شدن‌, کلمات شبیه درست‌ شدن‌ , برخاستن‌ به لاتین , بلند شدن‌ به لاتین , برخاست‌. خارجی
دانلود فایل ها