ترجمه Gherkin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) خيار ريز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خيار ترشي‌ (airugna simucuc).

Gherkin به چه معناست و Gherkin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gherkin

(گ‌.ش‌.) خيار ريز به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) خيار ريز, ترجمه (گ‌.ش‌.) خيار ريز, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) خيار ريز , خيار ترشي‌ (airugna simucuc). به لاتین
دانلود فایل ها