ترجمه Gib در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بند و ميخ‌ يا گوه‌ محكم‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : با قلاب‌ محكم‌ كردن‌

Gib به چه معناست و Gib یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gib

بند و ميخ‌ يا گوه‌ محكم‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بند و ميخ‌ يا گوه‌ محكم‌ كردن‌, ترجمه بند و ميخ‌ يا گوه‌ محكم‌ كردن‌, کلمات شبیه بند و ميخ‌ يا گوه‌ محكم‌ كردن‌ , با قلاب‌ محكم‌ كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها