ترجمه Gibe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استهزاء كردن‌. می باشد

Gibe به چه معناست و Gibe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gibe

استهزاء كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی استهزاء كردن‌., ترجمه استهزاء كردن‌., کلمات شبیه استهزاء كردن‌.
دانلود فایل ها