ترجمه Giblet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (بصورت‌ جمع‌) خرده‌ ريز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جزئي‌.

Giblet به چه معناست و Giblet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Giblet

(بصورت‌ جمع‌) خرده‌ ريز به خارجی , ریشه انگلیسی (بصورت‌ جمع‌) خرده‌ ريز, ترجمه (بصورت‌ جمع‌) خرده‌ ريز, کلمات شبیه (بصورت‌ جمع‌) خرده‌ ريز , جزئي‌. به لاتین
دانلود فایل ها