ترجمه Gigantic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غول‌ پيكر. می باشد

Gigantic به چه معناست و Gigantic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gigantic

غول‌ پيكر. به خارجی , ریشه انگلیسی غول‌ پيكر., ترجمه غول‌ پيكر., کلمات شبیه غول‌ پيكر.
دانلود فایل ها