ترجمه Gigantism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غول‌ پيكري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رشد غير عادي‌.

Gigantism به چه معناست و Gigantism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gigantism

غول‌ پيكري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی غول‌ پيكري‌, ترجمه غول‌ پيكري‌, کلمات شبیه غول‌ پيكري‌ , رشد غير عادي‌. به لاتین
دانلود فایل ها