ترجمه Gigas در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) داراي‌ ساقه‌ ضخيم‌ تر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رويش‌ بلند تر , در فارسی : برگهاي‌

Gigas به چه معناست و Gigas یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gigas

(گ‌.ش‌.) داراي‌ ساقه‌ ضخيم‌ تر به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) داراي‌ ساقه‌ ضخيم‌ تر, ترجمه (گ‌.ش‌.) داراي‌ ساقه‌ ضخيم‌ تر, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) داراي‌ ساقه‌ ضخيم‌ تر , رويش‌ بلند تر به لاتین , برگهاي‌ به لاتین




دانلود فایل ها