ترجمه Gill در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای g=. می باشد

Gill به چه معناست و Gill یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gill

g=. به خارجی , ریشه انگلیسی g=., ترجمه g=., کلمات شبیه g=.
دانلود فایل ها