ترجمه Gill Slit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شكاف‌ دستگاه‌ تنفس‌ ماهي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شكاف‌ برانشي‌.

Gill Slit به چه معناست و Gill Slit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gill Slit

شكاف‌ دستگاه‌ تنفس‌ ماهي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شكاف‌ دستگاه‌ تنفس‌ ماهي‌, ترجمه شكاف‌ دستگاه‌ تنفس‌ ماهي‌, کلمات شبیه شكاف‌ دستگاه‌ تنفس‌ ماهي‌ , شكاف‌ برانشي‌. به لاتین
دانلود فایل ها