ترجمه Gillyflower در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) گل‌ ميخك‌. می باشد

Gillyflower به چه معناست و Gillyflower یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gillyflower

(گ‌.ش‌.) گل‌ ميخك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) گل‌ ميخك‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) گل‌ ميخك‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) گل‌ ميخك‌.
دانلود فایل ها