ترجمه Gilt Edge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لب‌ ط‌لايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ممتاز , در فارسی : مقدم‌ , به فارسی : درجه‌اول‌ , سایر ترجمه ها : بهترين‌.

Gilt Edge به چه معناست و Gilt Edge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gilt Edge

لب‌ ط‌لايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لب‌ ط‌لايي‌, ترجمه لب‌ ط‌لايي‌, کلمات شبیه لب‌ ط‌لايي‌ , ممتاز به لاتین , مقدم‌ به لاتین , درجه‌اول‌ خارجی , بهترين‌. در زبان
دانلود فایل ها