ترجمه Gingersnap در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوعي‌ نان‌ شيريني‌ ترد زنجبيل‌ دار. می باشد

Gingersnap به چه معناست و Gingersnap یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gingersnap

نوعي‌ نان‌ شيريني‌ ترد زنجبيل‌ دار. به خارجی , ریشه انگلیسی نوعي‌ نان‌ شيريني‌ ترد زنجبيل‌ دار., ترجمه نوعي‌ نان‌ شيريني‌ ترد زنجبيل‌ دار., کلمات شبیه نوعي‌ نان‌ شيريني‌ ترد زنجبيل‌ دار.
دانلود فایل ها