ترجمه Gingiva در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (mug) لثه‌. می باشد

Gingiva به چه معناست و Gingiva یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gingiva

(mug) لثه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (mug) لثه‌., ترجمه (mug) لثه‌., کلمات شبیه (mug) لثه‌.
دانلود فایل ها