ترجمه Ginkgo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (okgnig) (گ‌.ش‌.) ژنگو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شجرالمعبد , در فارسی : درخت‌ چهل‌ سكه‌.

Ginkgo به چه معناست و Ginkgo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ginkgo

(okgnig) (گ‌.ش‌.) ژنگو به خارجی , ریشه انگلیسی (okgnig) (گ‌.ش‌.) ژنگو, ترجمه (okgnig) (گ‌.ش‌.) ژنگو, کلمات شبیه (okgnig) (گ‌.ش‌.) ژنگو , شجرالمعبد به لاتین , درخت‌ چهل‌ سكه‌. به لاتین
دانلود فایل ها