ترجمه Gipsy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yspyg) كولي‌. می باشد

Gipsy به چه معناست و Gipsy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gipsy

(yspyg) كولي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (yspyg) كولي‌., ترجمه (yspyg) كولي‌., کلمات شبیه (yspyg) كولي‌.
دانلود فایل ها