ترجمه Girasol در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (elosarig) (مع.) عين‌الشمس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عين‌الهر , در فارسی : گل‌ افتاب‌ پرست‌.

Girasol به چه معناست و Girasol یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Girasol

(elosarig) (مع.) عين‌الشمس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (elosarig) (مع.) عين‌الشمس‌, ترجمه (elosarig) (مع.) عين‌الشمس‌, کلمات شبیه (elosarig) (مع.) عين‌الشمس‌ , عين‌الهر به لاتین , گل‌ افتاب‌ پرست‌. به لاتین
دانلود فایل ها