ترجمه Girdler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بط‌ور كمربندي‌ سوراخ‌ ميكند0 می باشد

Girdler به چه معناست و Girdler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Girdler

بط‌ور كمربندي‌ سوراخ‌ ميكند0 به خارجی , ریشه انگلیسی بط‌ور كمربندي‌ سوراخ‌ ميكند0, ترجمه بط‌ور كمربندي‌ سوراخ‌ ميكند0, کلمات شبیه بط‌ور كمربندي‌ سوراخ‌ ميكند0
دانلود فایل ها