ترجمه Give در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اتفاق‌ افتادن‌ , در فارسی : فدا كردن‌ , به فارسی : ارائه‌دادن‌ , سایر ترجمه ها : بمعرض‌

Give به چه معناست و Give یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Give

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , اتفاق‌ افتادن‌ به لاتین , فدا كردن‌ به لاتین , ارائه‌دادن‌ خارجی , بمعرض‌ در زبان
دانلود فایل ها