ترجمه Give In در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تسليم‌ شدن‌. می باشد

Give In به چه معناست و Give In یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Give In

تسليم‌ شدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تسليم‌ شدن‌., ترجمه تسليم‌ شدن‌., کلمات شبیه تسليم‌ شدن‌.
دانلود فایل ها