ترجمه Give Out در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اعلان‌ كردن‌.

Give Out به چه معناست و Give Out یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Give Out

شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شدن‌, ترجمه شدن‌, کلمات شبیه شدن‌ , اعلان‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها