ترجمه Giveaway در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دست‌ بدست‌ دادن‌ عروس‌ و داماد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بخشيدن‌ , در فارسی : فاش‌ كردن‌ , به فارسی : بذل‌.

Giveaway به چه معناست و Giveaway یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Giveaway

دست‌ بدست‌ دادن‌ عروس‌ و داماد به خارجی , ریشه انگلیسی دست‌ بدست‌ دادن‌ عروس‌ و داماد, ترجمه دست‌ بدست‌ دادن‌ عروس‌ و داماد, کلمات شبیه دست‌ بدست‌ دادن‌ عروس‌ و داماد , بخشيدن‌ به لاتین , فاش‌ كردن‌ به لاتین , بذل‌. خارجی
دانلود فایل ها