ترجمه Given در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داده‌ , در فارسی : معلوم‌ , به فارسی : مفروض‌ , سایر ترجمه ها : مسلم‌ مبتلا , معتاد mutad.

Given به چه معناست و Given یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Given

معين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی معين‌, ترجمه معين‌, کلمات شبیه معين‌ , داده‌ به لاتین , معلوم‌ به لاتین , مفروض‌ خارجی , مسلم‌ در زبان , مبتلاانگلیسی , معتاد mutad.
دانلود فایل ها