ترجمه Giver در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دهنده‌. می باشد

Giver به چه معناست و Giver یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Giver

دهنده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دهنده‌., ترجمه دهنده‌., کلمات شبیه دهنده‌.
دانلود فایل ها