ترجمه Glaciate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يخ‌ بستن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منجمد شدن‌ , در فارسی : منجمد كردن‌ , به فارسی : يخ‌ زدن‌ , سایر ترجمه ها : با برف‌ يا

Glaciate به چه معناست و Glaciate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Glaciate

يخ‌ بستن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يخ‌ بستن‌, ترجمه يخ‌ بستن‌, کلمات شبیه يخ‌ بستن‌ , منجمد شدن‌ به لاتین , منجمد كردن‌ به لاتین , يخ‌ زدن‌ خارجی , با برف‌ يا در زبان
دانلود فایل ها