ترجمه Gladstone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوعي‌ كيف‌ سبك‌ سفري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نوعي‌ شراب‌ ارزان‌.

Gladstone به چه معناست و Gladstone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gladstone

نوعي‌ كيف‌ سبك‌ سفري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نوعي‌ كيف‌ سبك‌ سفري‌, ترجمه نوعي‌ كيف‌ سبك‌ سفري‌, کلمات شبیه نوعي‌ كيف‌ سبك‌ سفري‌ , نوعي‌ شراب‌ ارزان‌. به لاتین
دانلود فایل ها