ترجمه Glance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نظ‌راجمالي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرور , در فارسی : نگاه‌ مختصركردن‌ , به فارسی : نظ‌ر اجمالي‌ كردن‌

Glance به چه معناست و Glance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Glance

نظ‌راجمالي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نظ‌راجمالي‌, ترجمه نظ‌راجمالي‌, کلمات شبیه نظ‌راجمالي‌ , مرور به لاتین , نگاه‌ مختصركردن‌ به لاتین , نظ‌ر اجمالي‌ كردن‌ خارجی
دانلود فایل ها