ترجمه Glans در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) بلوط‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شكل‌ بلوط‌ي‌ , در فارسی : ميوه‌ گياه‌.

Glans به چه معناست و Glans یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Glans

(گ‌.ش‌.) بلوط‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) بلوط‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) بلوط‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) بلوط‌ , شكل‌ بلوط‌ي‌ به لاتین , ميوه‌ گياه‌. به لاتین
دانلود فایل ها