ترجمه Glare در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درخشندگي‌ زياد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روشنايي‌ زننده‌ , در فارسی : تابش‌ خيره‌ كننده‌

Glare به چه معناست و Glare یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Glare

درخشندگي‌ زياد به خارجی , ریشه انگلیسی درخشندگي‌ زياد, ترجمه درخشندگي‌ زياد, کلمات شبیه درخشندگي‌ زياد , روشنايي‌ زننده‌ به لاتین , تابش‌ خيره‌ كننده‌ به لاتین
دانلود فایل ها