ترجمه Glare در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تشعشع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خيره‌ نگاه‌ كردن‌.

Glare به چه معناست و Glare یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Glare

تشعشع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تشعشع‌, ترجمه تشعشع‌, کلمات شبیه تشعشع‌ , خيره‌ نگاه‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها