ترجمه Glass Eye در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (بصورت‌ جمع‌) عينك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چشم‌ شيشه‌اي‌ , در فارسی : چشم‌ مصنوعي‌.

Glass Eye به چه معناست و Glass Eye یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Glass Eye

(بصورت‌ جمع‌) عينك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (بصورت‌ جمع‌) عينك‌, ترجمه (بصورت‌ جمع‌) عينك‌, کلمات شبیه (بصورت‌ جمع‌) عينك‌ , چشم‌ شيشه‌اي‌ به لاتین , چشم‌ مصنوعي‌. به لاتین
دانلود فایل ها