ترجمه Glauber Salt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tlas srebualg) (مع.) سولفات‌ سديم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سولفات‌ دوسود.

Glauber Salt به چه معناست و Glauber Salt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Glauber Salt

(tlas srebualg) (مع.) سولفات‌ سديم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (tlas srebualg) (مع.) سولفات‌ سديم‌, ترجمه (tlas srebualg) (مع.) سولفات‌ سديم‌, کلمات شبیه (tlas srebualg) (مع.) سولفات‌ سديم‌ , سولفات‌ دوسود. به لاتین
دانلود فایل ها