ترجمه Glean در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خوشه‌ چيني‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اينسو انسو جمع‌ كردن‌.

Glean به چه معناست و Glean یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Glean

خوشه‌ چيني‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خوشه‌ چيني‌ كردن‌, ترجمه خوشه‌ چيني‌ كردن‌, کلمات شبیه خوشه‌ چيني‌ كردن‌ , اينسو انسو جمع‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها