ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gleanings به فارسی

ترجمه Gleanings در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باقي‌. می باشد

Gleanings به چه معناست و Gleanings یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gleanings

باقي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی باقي‌., ترجمه باقي‌., کلمات شبیه باقي‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: