ترجمه Glee در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شادي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خوشحالي‌ , در فارسی : سرور و نشاط‌ , به فارسی : خوشي‌ , سایر ترجمه ها : ساز و نواز

Glee به چه معناست و Glee یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Glee

شادي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شادي‌, ترجمه شادي‌, کلمات شبیه شادي‌ , خوشحالي‌ به لاتین , سرور و نشاط‌ به لاتین , خوشي‌ خارجی , ساز و نواز در زبان
دانلود فایل ها