ترجمه Gleization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تشكيل‌ خاك‌ رس‌ (yleg) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تبديل‌ به‌ خاك‌ رس‌.

Gleization به چه معناست و Gleization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gleization

تشكيل‌ خاك‌ رس‌ (yleg) به خارجی , ریشه انگلیسی تشكيل‌ خاك‌ رس‌ (yleg), ترجمه تشكيل‌ خاك‌ رس‌ (yleg), کلمات شبیه تشكيل‌ خاك‌ رس‌ (yleg) , تبديل‌ به‌ خاك‌ رس‌. به لاتین
دانلود فایل ها