ترجمه Gliadin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چسب‌ نشاسته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قسمت‌ چسبناك‌ و لزج‌ گلوتن‌.

Gliadin به چه معناست و Gliadin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gliadin

چسب‌ نشاسته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چسب‌ نشاسته‌, ترجمه چسب‌ نشاسته‌, کلمات شبیه چسب‌ نشاسته‌ , قسمت‌ چسبناك‌ و لزج‌ گلوتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها