ترجمه Glide در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سر خوردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خرامش‌ , در فارسی : سريدن‌ , به فارسی : اسان‌ رفتن‌ , سایر ترجمه ها : نرم‌ رفتن‌ سبك‌

Glide به چه معناست و Glide یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Glide

سر خوردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سر خوردن‌, ترجمه سر خوردن‌, کلمات شبیه سر خوردن‌ , خرامش‌ به لاتین , سريدن‌ به لاتین , اسان‌ رفتن‌ خارجی , نرم‌ رفتن‌ در زبان , سبك‌انگلیسی
دانلود فایل ها