ترجمه Glim در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌. می باشد

Glim به چه معناست و Glim یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Glim

كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌., ترجمه كردن‌., کلمات شبیه كردن‌.
دانلود فایل ها