ترجمه Glimpse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نگاه‌ كم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نگاه‌ اني‌ , در فارسی : نظ‌ر اجمالي‌ , به فارسی : نگاه‌ سريع‌ , سایر ترجمه ها : اجمالا

Glimpse به چه معناست و Glimpse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Glimpse

نگاه‌ كم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نگاه‌ كم‌, ترجمه نگاه‌ كم‌, کلمات شبیه نگاه‌ كم‌ , نگاه‌ اني‌ به لاتین , نظ‌ر اجمالي‌ به لاتین , نگاه‌ سريع‌ خارجی , اجمالا در زبان
دانلود فایل ها