ترجمه Gloaming در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ksud می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : thgiliwt) غروب‌ , در فارسی : تاريك‌ و روشن‌.

Gloaming به چه معناست و Gloaming یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gloaming

(ksud به خارجی , ریشه انگلیسی (ksud, ترجمه (ksud, کلمات شبیه (ksud , thgiliwt) غروب‌ به لاتین , تاريك‌ و روشن‌. به لاتین
دانلود فایل ها