ترجمه Globe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گوي‌ , در فارسی : حباب‌ , به فارسی : زمين‌ , سایر ترجمه ها : كره‌ خاك‌ كروي‌ كردن‌ , گرد كردن‌

Globe به چه معناست و Globe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Globe

كره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كره‌, ترجمه كره‌, کلمات شبیه كره‌ , گوي‌ به لاتین , حباب‌ به لاتین , زمين‌ خارجی , كره‌ خاك‌ در زبان , كروي‌ كردن‌انگلیسی , گرد كردن‌
دانلود فایل ها