ترجمه Glomerulate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كلاله‌اي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خوشه‌اي‌ , در فارسی : تنظ‌يم‌ شده‌ در خوشه‌ هاي‌ كوچك‌.

Glomerulate به چه معناست و Glomerulate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Glomerulate

كلاله‌اي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كلاله‌اي‌, ترجمه كلاله‌اي‌, کلمات شبیه كلاله‌اي‌ , خوشه‌اي‌ به لاتین , تنظ‌يم‌ شده‌ در خوشه‌ هاي‌ كوچك‌. به لاتین
دانلود فایل ها