خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =23074 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('23074','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =23074 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gloom به فارسی

ترجمه Gloom در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تاريكي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تيرگي‌ , در فارسی : تاريكي‌ افسرده‌ كننده‌ , به فارسی : ملالت‌ , سایر ترجمه ها : افسردگي‌

Gloom به چه معناست و Gloom یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gloom

تاريكي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تاريكي‌, ترجمه تاريكي‌, کلمات شبیه تاريكي‌ , تيرگي‌ به لاتین , تاريكي‌ افسرده‌ كننده‌ به لاتین , ملالت‌ خارجی , افسردگي‌ در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: