ترجمه Gloss در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انداختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صيقل‌ دادن‌ , در فارسی : (.iv &.tv &.n): شرح‌ , به فارسی : تفصيل‌

Gloss به چه معناست و Gloss یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gloss

انداختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انداختن‌, ترجمه انداختن‌, کلمات شبیه انداختن‌ , صيقل‌ دادن‌ به لاتین , (.iv &.tv &.n): شرح‌ به لاتین , تفصيل‌ خارجی
دانلود فایل ها