ترجمه Glottal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ بدهانه‌ حنجره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مربوط‌ به‌ دهانه‌ ناي‌.

Glottal به چه معناست و Glottal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Glottal

وابسته‌ بدهانه‌ حنجره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ بدهانه‌ حنجره‌, ترجمه وابسته‌ بدهانه‌ حنجره‌, کلمات شبیه وابسته‌ بدهانه‌ حنجره‌ , مربوط‌ به‌ دهانه‌ ناي‌. به لاتین
دانلود فایل ها