ترجمه Glove در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دستكش‌. می باشد

Glove به چه معناست و Glove یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Glove

دستكش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دستكش‌., ترجمه دستكش‌., کلمات شبیه دستكش‌.
دانلود فایل ها