ترجمه Glover در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دستكش‌ ساز. می باشد

Glover به چه معناست و Glover یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Glover

دستكش‌ ساز. به خارجی , ریشه انگلیسی دستكش‌ ساز., ترجمه دستكش‌ ساز., کلمات شبیه دستكش‌ ساز.
دانلود فایل ها